Uzņemšana vidusskolā

No 2019. gada 15. augusta uz jauno 2019./2020. mācību gadu uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā dienas un neklātienes klasēs. Neklātienes klasēs latviešu un mazākumtautību programmās.

Pamatizglītības 2. posma vakara programmā un pamatizglītības 2. posma vakara mazākumtautību programmā uz 8. un 9. klasi.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts, stājoties 10. klasē;
  • Liecība, kas apliecina uzņemšanu noteiktā klasē, stājoties 8., 9., 11. vai 12. klasē.
  • Medicīnas dokumenti;
  • Personu apliecinošs dokuments – pase vai ID (pilngadīgam izglītojamajam vai vecākiem, ja bērns nepilngadīgs vai
  • personu apliecinošs dokuments (bērnam – vēlams dzimšanas apliecība)

Dokumentus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30, Rīgas ielā 3, Jūrmalā. Telefons  677 61666