Vecāku dienas

  • 10. oktobrī, pieteikumu reģistrācija līdz 8 .oktobrim plkst. 16.00
  • 21. novembrī, pieteikumu reģistrācija līdz 19. novembrim plkst. 16.00
  • 16. janvārī, pieteikumu reģistrācija līdz 14. janvārim plkst. 16.00
  • 20. februārī, pieteikumu reģistrācija līdz 18. februārim plkst. 16.00
  • 26. martā, pieteikumu reģistrācija līdz 24. martam plkst. 16.00
  • 16. aprīlī, pieteikumu reģistrācija līdz 14. aprīlim plkst. 16.00

Pieteikties iespējams pa tālruni 67761666