Uzņemšana 1. klasē

Majoru vidusskola

2020. gada 2. martā plkst. 9.00

 uzsāk skolēnu uzņemšanu

 2020./2021. mācību gada  1. klasēs

Mūsu skola papildus pamatizglītības programmai piedāvā:

  • pagarinātās dienas grupu
  • dažādas interešu izglītības programmas

Laipni aicinām!

Nepieciešamie dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments (bērnam – vēlams dzimšanas apliecība)
  • personu apliecinošs dokuments (vecākiem – ID VAI PASE)
  • iesniegums (aizpilda klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu uz skolas e-pastu: majoruvsk@edu.jurmala.lv, skat. Iesniegums – uzņemšana 2020)

Skolas adrese: Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015

Telefons 67761666

Uznemsana-rikojums

Informācija par uzņemšanu 1. klasē pieejama arī Jūrmalas pilsētas mājaslapā.