Salidojums atcelts!

Pamatojoties uz valdības lēmumu, plānotais Majoru skolas jubilejas pasākums un absolventu salidojums 2020. gada 13. martā tiek atcelts. Pasākums tiks organizēts citā laikā, pa ko iepriekš tiks paziņots.

Lūdzu sekojiet turpmākai informācijai!