Par mācībām pēc 23. marta

No 23. marta līdz 14. aprīlim mācību process notiks attālināti. Ar šo situāciju saistītā aktuālā informācija skolēniem un vecākiem ir pieejama skolas e-klasē.