Pēdējais zvans 12. klasei

Tu jaunības pilns esi kā medus kāre

ar agrīno ziedu nesumu.

Kaut kas ir varēts, bet pašam – vēl miklai spārei,

kam spārnos trīs lidot kāre, –

ar savu skatienu jāredz,

cik daudz kas vēl nepārvarēts….

 / I. Ziedonis /

Majoru vidusskola sveic savus 12. klašu absolventus Pēdējam skolas zvanam izskanot…