Uzņemšana

Majoru vidusskola pieņem iesniegumus par izglītojamo uzņemšanu

  • 1. klasē,
  • pirmsskolas izglītības programmas grupā 5-6 gadīgo bērnu apmācībai,
  • vidusskolā.

Dokumentus pieņem klātienē, iepriekš sazinoties pa telefonu 67761666. Nepieciešama liecība vai uz 10. klasi apliecība par pamatizglītību.

Iesniegumu raksta vecāks vai pilngadīgs izglītojamais, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi majoruvsk@edu.jurmala.lv vai e-adresi. Ja personai, kura aizpilda iesniegumu, nav elektroniskā paraksta, iesniegumu var nosūtīt caur portālu www.latvija.lv.

Tālrunis uzziņām 67761666. 

Informācija par uzņemšanu 1. klasē pieejama arī Jūrmalas pilsētas mājaslapā.

Jūrmalas pilsētas domes rīkojums par uzņemšanu.

Par uzņemšanu vidusskolā skatīt šeit

Sīkāka informācija par e-adreses izmantošanu šeit.