Par skolēna apliecību lietošanu autobusos

Esam saņēmuši informāciju no SIA Jūrmalas autobusu satiksmes, ka Jūrmalas pilsētas autobusos brauc ļoti daudz skolēnu bez skolēnu apliecības.

Lai skolēni varētu izmantot Jūrmalas pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas, autobusā ir jāuzrāda derīga skolēna apliecība, pretējā gadījumā par braucienu jāmaksā 0,50 eur. Lai saņemtu viedkarti “Skolēna apliecība”, vecākam vai aizbildnim kopā ar skolēnu (ja tas nav sasniedzis 15 gadu vecumu) jāierodas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot izziņu no skolas un savu un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Skolēna apliecību izgatavo un izsniedz bez maksas vienai personai:

– saņemot to pirmo reizi;

– ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;

– ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība nav tehniskā vai lietošanas kārtībā, kas radušies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;

– ja izglītojamais maina izglītības iestādi pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;

– ja skolēna apliecības nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, kas norādīti uz skolēna apliecības, tās derīguma termiņa ietvaros, ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek nodota apkalpošanas centros.