Informācija par mācību procesu

13. oktobrī Ministru kabinets ir izskatījis Noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””

Būtiskākie grozījumi attiecībā uz izglītības iestādēm:

“27.1.4. No 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs, izņemot sociālās korekcijas izglītības iestādi “Naukšēni”, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti”