Par 1.klašu brīvlaiku

Pamatojoties uz MK 2020.gada 4.janvāra noteikumiem Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un  beigu laiku un brīvdienu laiku” 9.punktu, nosaka papildus brīvdienas 1.klašu izglītojamajiem no 2021.gada 11.janvāra līdz 2021.gada 15.janvārim.