Uzņemšana un mācību plāns vidusskolai 2021./2022.m.g.

Majoru vidusskola 2021.gada jūnijā uzsāk izglītojamo uzņemšanu 10. klasē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods – 31016011) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā (izglītības programmas kods – 31016013).

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, skolā iesniedz:

 • izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu – aizpilda skolā izglītības iestādes izstrādātu veidlapu;
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju uzraksta kopiju, uzrādot oriģinālu (kopēšanu veic skola);
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
 • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Majoru vidusskola 2021./2022.mācību gadā vidusskolas posmā turpinās īstenot:

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods – 31016011) 11.klasē;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods – 31011011) 12.klasē;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmu (izglītības programmas kods – 31011013) 12.klasē;

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums par uzņemšanu (aizpilda skolā);
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu (kopijas veic skola);
 • liecība ar ierakstu par pārcelšanu attiecīgajā klasē, kurā izglītojamais stāsies;
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
 • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

Ar mācību plānu izglītojamajiem, kuri vidējo izglītību uzsāks apgūt 2021./2022.m.g. var iepazīties šeit