Par sejas masku lietošanu sabiedriskajā transportā

Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” sākot no 7. oktobra ir obligāta prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā, tai skaitā skolēnu autobusā. Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi ir masku valkāt pareizi. Var izmantot auduma masku vai medicīnisko masku, bet nav atļauts sejas maskas vietā izmantot šalli vai lakatu. Prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6. novembrim, taču, ja epidemioloģiskā situācija neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta ilgāku laiku.

Izmaiņas autobusu kustības sarakstā

Jūrmalas pilsētas dome informē, ka no 1. oktobra spēkā stājas izmaiņas skolēnu autobusu maršrutos Nr. 3 “Bulduri-Ķemeri”, Nr. 6 “Valteri-Kauguri-Majori” un Nr. 7 “Bulduri-Kauguri”. Izmaiņas paredz gan maršruta virzienu, gan maršruta laiku izmaiņas, kuras ir pielāgotas mācību sākuma un beigu laikiem.

3.marsruts-Bulduri-Kemeri_01.10

6.marsruts-Valteri-Kauguri-Majori_01.10

7.marsruts-Bulduri-Kauguri_01.10

Par skolēna apliecību lietošanu autobusos

Esam saņēmuši informāciju no SIA Jūrmalas autobusu satiksmes, ka Jūrmalas pilsētas autobusos brauc ļoti daudz skolēnu bez skolēnu apliecības.

Lai skolēni varētu izmantot Jūrmalas pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas, autobusā ir jāuzrāda derīga skolēna apliecība, pretējā gadījumā par braucienu jāmaksā 0,50 eur. Lai saņemtu viedkarti “Skolēna apliecība”, vecākam vai aizbildnim kopā ar skolēnu (ja tas nav sasniedzis 15 gadu vecumu) jāierodas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot izziņu no skolas un savu un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Skolēna apliecību izgatavo un izsniedz bez maksas vienai personai:

– saņemot to pirmo reizi;

– ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;

– ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība nav tehniskā vai lietošanas kārtībā, kas radušies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;

– ja izglītojamais maina izglītības iestādi pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;

– ja skolēna apliecības nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, kas norādīti uz skolēna apliecības, tās derīguma termiņa ietvaros, ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek nodota apkalpošanas centros.

Pēdējais zvans 12. klasei

Tu jaunības pilns esi kā medus kāre

ar agrīno ziedu nesumu.

Kaut kas ir varēts, bet pašam – vēl miklai spārei,

kam spārnos trīs lidot kāre, –

ar savu skatienu jāredz,

cik daudz kas vēl nepārvarēts….

 / I. Ziedonis /

Majoru vidusskola sveic savus 12. klašu absolventus Pēdējam skolas zvanam izskanot…