Uzņemšana

Majoru vidusskola

2022. gada 1. martā uzsāk

  • izglītojamo uzņemšanu 1. klasē ar 2022. gada 1. septembri.

Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 20. janvāra rīkojums Nr. 1.1-14/22/20 “Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē Jūrmalas domes dibinātajās izglītības iestādēs”.

Ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīkojumu var iepazīties ŠEIT.

Iesniegums par uzņemšanu 1. klasē pieejams ŠEIT.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

  • Majoru vidusskola pieņem vecāku iesniegumus par izglītojamo uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas grupā 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai ar 2022. gada 1. septembri. Izglītojamo iespējams pieteikt arī elektroniski. Elektroniski parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai skolas e-adresi.

Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas grupā pieejams ŠEIT.

Sīkāka informācija par e-adreses izmantošanu šeit.

Izmaiņas skolēnu autobusu maršrutos

Izvērtējot statistiku par braucēju skaitu skolēnu autobusu maršrutos un uzklausot ierosinājumus no izglītības iestādēm, ar 1. oktobri spēkā stāsies izmaiņas skolēnu autobusu kustības maršrutos. Izmaiņas:

  • 1. maršruts “Ķemeri-Majori” (turpmāk – “Ķemeri-Priedaine-Pumpuri”) ir pagarināts līdz Priedainei un atpakaļ līdz Pumpuriem. Atiešanas laiks no pieturvietas “Zīlīšu iela” Priedainē plkst. 08:05.
  • 2. maršrutā “Sloka-Kauguri-Bulduri-Pumpuri” ir izmaiņas visā maršruta kustības grafikā, salāgojot to ar pilsētas maršruta autobusiem, lai nodrošinātu, ka skolēni primāri izmanto skolēnu autobusu maršrutus.
  • 6. maršruts “Valteri-Kauguri-Majori” (turpmāk – “Valteri-Kauguri-Bulduri”) pagarināts līdz Bulduriem, Dārzkopības vidusskolas pieturvietai.
  • 7. maršrutā “Bulduri-Kauguri (caur Valteriem)” mainīts tā kustības grafiks, turpmāk autobuss aties no Dārzkopības vidusskolas pieturvietas plkst. 14:50.

 Ar maršruta kustības laikiem ir iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā “Skolēnu autobusi”.

Arī jaunajā mācību gadā kursē skolēnu autobusi

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu skolēnu drošai un ērtākai nokļūšanai uz skolu ir nodrošināti skolēnu autobusi.

Galvenās izmaiņas skolēnu autobusu grafikā – 5. maršruta “Kauguri–Majori–Buļļuciems–Dubulti (caur Valteriem)” autobuss kursē no Kauguriem (caur Valteriem) līdz Buļļuciemam un atpakaļ līdz Dubultiem. Ar autobusu grafiku var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Skolēnu autobuss”.

Skolēnu autobusu var izmantot arī skolēnu pavadoņi un Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu skolotāji, reģistrējoties braucienam ar Jūrmalas iedzīvotāja karti pie autobusa vadītāja. Sejas maskas lietošana skolēnu autobusos ir obligāta.

Skolēnu autobusi ir baltā krāsā, tiem priekšpusē un labajā pusē ir novietots uzraksts “Skolēni” un maršruta numurs.

Aicinām vecākus informēt skolēnus, lai pievērš uzmanību uz autobusa norādītajam maršruta numuram un nosaukumam, kā arī pārrunāt ar skolēniem satiksmes drošības noteikumus!

A bus on the street

Description automatically generated with medium confidence

Par sejas masku lietošanu sabiedriskajā transportā

Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” sākot no 7. oktobra ir obligāta prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā, tai skaitā skolēnu autobusā. Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi ir masku valkāt pareizi. Var izmantot auduma masku vai medicīnisko masku, bet nav atļauts sejas maskas vietā izmantot šalli vai lakatu. Prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6. novembrim, taču, ja epidemioloģiskā situācija neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta ilgāku laiku.

Izmaiņas autobusu kustības sarakstā

Jūrmalas pilsētas dome informē, ka no 1. oktobra spēkā stājas izmaiņas skolēnu autobusu maršrutos Nr. 3 “Bulduri-Ķemeri”, Nr. 6 “Valteri-Kauguri-Majori” un Nr. 7 “Bulduri-Kauguri”. Izmaiņas paredz gan maršruta virzienu, gan maršruta laiku izmaiņas, kuras ir pielāgotas mācību sākuma un beigu laikiem.

3.marsruts-Bulduri-Kemeri_01.10

6.marsruts-Valteri-Kauguri-Majori_01.10

7.marsruts-Bulduri-Kauguri_01.10

Par skolēna apliecību lietošanu autobusos

Esam saņēmuši informāciju no SIA Jūrmalas autobusu satiksmes, ka Jūrmalas pilsētas autobusos brauc ļoti daudz skolēnu bez skolēnu apliecības.

Lai skolēni varētu izmantot Jūrmalas pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas, autobusā ir jāuzrāda derīga skolēna apliecība, pretējā gadījumā par braucienu jāmaksā 0,50 eur. Lai saņemtu viedkarti “Skolēna apliecība”, vecākam vai aizbildnim kopā ar skolēnu (ja tas nav sasniedzis 15 gadu vecumu) jāierodas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot izziņu no skolas un savu un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Skolēna apliecību izgatavo un izsniedz bez maksas vienai personai:

– saņemot to pirmo reizi;

– ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;

– ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība nav tehniskā vai lietošanas kārtībā, kas radušies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;

– ja izglītojamais maina izglītības iestādi pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;

– ja skolēna apliecības nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, kas norādīti uz skolēna apliecības, tās derīguma termiņa ietvaros, ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek nodota apkalpošanas centros.