Grāmatu ķēde

Šodien izveidojām “Grāmatu ķēdi”, kuras mērķis bija pārvietot no pagrabstāva uz bibliotēku grāmatas, kas skolā iegūtas no vakara vidusskolas. Šīsdienas pasākumā piedalījās 7.-11. klases. Īpaši čakli bija 10. klases skolēni. Sākumskolas klases individuāli sadarbosies ar skolas bibliotekāri, lai palīdzētu nogādāt atlikušās grāmatas bibliotēkas plauktos. Paldies visiem “Grāmatu ķēdes” dalībniekiem par darbu!

Uzņemšana vidusskolā

No 2019. gada 15. augusta uz jauno 2019./2020. mācību gadu uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā dienas un neklātienes klasēs. Neklātienes klasēs latviešu un mazākumtautību programmās.

Pamatizglītības 2. posma vakara programmā un pamatizglītības 2. posma vakara mazākumtautību programmā uz 8. un 9. klasi.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts, stājoties 10. klasē;
  • Liecība, kas apliecina uzņemšanu noteiktā klasē, stājoties 8., 9., 11. vai 12. klasē.
  • Medicīnas dokumenti;
  • Personu apliecinošs dokuments – pase vai ID (pilngadīgam izglītojamajam vai vecākiem, ja bērns nepilngadīgs vai
  • personu apliecinošs dokuments (bērnam – vēlams dzimšanas apliecība)

Dokumentus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30, Rīgas ielā 3, Jūrmalā. Telefons  677 61666

Konference “Vēro, dalies, audz”

6. jūnijā skolā notika konference “Vēro, dalies, audz”. Tā tika organizēta Erasmus+ projekta ietvaros. Uz konferenci bija aicināti Jūrmalas skolu pedagogi un Izglītības pārvaldes pārstāvji. Starp viesiem bija Pumpuru vidusskolas skolotāja Ausma Bruņeniece, kas konferences ievadā dalījās ar informāciju par Erasmus projektu izstrādi, ko pavisam nesen bija guvusi seminārā Briselē. Turpmākajā konferences gaitā projektā iesaistītie mūsu skolas pedagogi: Solvita Matiņa, Maija Brusbārde, Gita Strazdiņa, Aija Začesta un Inese Rasa dalījās par projekta īstenošanas laikā gūto  pieredzi un atziņām.

Katram savs Tālavas taurētājs

Eiropas Muzeju naktī  2019. gada 18. maijā pirmo reizi piedalās arī Majoru vidusskola

    Skolas vēsture saistīta ar Latvijas kultūrā ievērojamu cilvēku klātbūtni. Skolā 19. gadsimta beigās četras ziemas mācījies mākslinieks Ansis Cīrulis, 1903. gadā uz skolas skatuves Raiņa dzeju runājusi Aspazija, šeit Rūdolfs Blaumanis iepazīstinājis Raini un Kārli Skalbi. 1905. gadā skolas zālē klavieres spēlējis Emīls Dārziņš, bet kādā revolucionāru mītiņā uzstājies Rainis. Šo un daudzu citu kultūras darbinieku soļus glabā Majoru skolas sienas, tāpēc esam nolēmuši piedalīties Muzeju nakts programmā.

    1902. gadā Rūdolfa Blaumaņa sacerētajā balādē “Tālavas taurētājs” senās vērtības –  uzticība, pašapziņa un spēja ziedot sevi – aktuālas joprojām. Mūsdienu cilvēkam balāde  nes jaunas idejas par taurētāja misiju. Pārlasot balādi, domas apstājas pie vārdiem: “Vien taurētājs nomodā…” Šie vārdi kā trausla, bet mūžīga stīga vieno pagātni ar tagadni un iesniedzas tālā nākotnē. Būt nomodā par Latviju, savu pilsētu, būt nomodā par savu ģimeni, draugiem un skolu. Būt nomodā par savu izglītību, kas nepieciešama Latvijai tās nākamajos simt gados. Tieši tāpēc mums katram ir savs taurētājs, kas ir nomodā par to, kas ikvienam ir dārgs un visiem kopā – nenovērtējami svarīgs.

    Vai zināt, ka Majoru skolā ir kāpnes, pa kurām 1903. gada 17. jūnija pēcpusdienā augšup kāpa advokāts Jānis Pliekšāns un tajā pat dienā nokāpa dzejnieks Rainis? 2019. gada 18. maija vakarā ikvienam ir iespēja pa tām uzkāpt!

    Muzeju nakts viesi Majoru vidusskolu var apmeklēt laikā no 18.00 līdz 21.00. Visa vakara gaitā būs iespēja apskatīt skolas vēsturisko daļu un iepazīties ar ekspozīciju, kas vēsta par nozīmīgiem kultūras notikumiem un cilvēkiem mūsu skolā, fotografēties ar Aspaziju un Raini, uzzināt faktus par skolas vēsturi.

    Plkst. 19.00 tiks atvērtas durvis uz brīnumaino pasauli, kur mācās nākamie Tālavas taurētāji. (19.00 – 19.15 – prezentācija par skolu, 19.15 – 19.45 paredzēta skolas apskate, bet 19.45 – 20.00 tiks piedāvāts ieskats mūsdienīgā stundā.)

    Dzejas cienītāji skolas zālē no 20.00 līdz 20.30 aktrises Aijas Magones sniegumā varēs klausīties Aspazijas un Raiņa dzeju.

    Plkst. 20.30 pie skolas durvīm sāksies zibakcija – dzejas ceļš uz Raiņa un Aspazijas vasarnīcu (J. Pliekšāna 5/7) Jāpiebilst, ka šajā vakarā ieeja skolā paredzēta pa tās vēsturiskajām durvīm ( no Rīgas ielas puses).

    Ceram, ka mūsu piedāvātā Eiropas muzeju nakts programma visiem sniegs prieku, jaunas zināšanas un radošu iedvesmu! Esat laipni gaidīti Majoru vidusskolā!

Ināra Andžāne

Uzņemšana vidusskolā

Vai esi jau izlēmis, kur iegūsi vidējo izglītību? – Nē? Nāc pie mums!

Majoru vidusskola piedāvā  apgūt vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot no 10. klases.

Ja esi ieinteresēts aktīvā skolas dzīvē, aicināsim Tevi līdzdarboties skolēnu pašpārvaldē.

Esi aktīvs sportists? – atbalstīsim Tavu līdzdalību dažādās sportiskās aktivitātēs skolā un ārpus skolas.

Jūti sevī skatuves mākslinieku? – varēsi darboties skolas teātrī, dziedāt skolas korī vai ansamblī…

Tāpēc Majoru vidusskola aicina un uzņem audzēkņus 10. klasē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00, sākot AR 17. jūniju.

Nepieciešamie dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību
  •  sekmju izraksts
  •  medicīnas dokumenti
  •  personu apliecinošs dokuments (bērnam – vēlams dzimšanas apliecība)
  •  personu apliecinošs dokuments (vecākiem – ID vai PASE)

Iesniegums jāraksta kādam no vecākiem, tādēļ nāc kopā ar mammu vai tēti!

Skolas adrese: Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015

Telefons 67761666