Uzņemšana vidusskolā

Jūrmalas Majoru vidusskola 2023. gada jūnijā uzsāk izglītojamo uzņemšanu 10. klasē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods – 31016011).

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, skolā iesniedz:

  • izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu – aizpilda skolā izglītības iestādes izstrādātu veidlapu;
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju uzraksta kopiju, uzrādot oriģinālu (kopēšanu veic skola);
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
  • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jūrmalas Majoru vidusskola 2023./2024. mācību gadā vidusskolas posmā turpinās īstenot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods – 31016011) 11. un 12. klasē.

Nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums par uzņemšanu (aizpilda skolā);
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu (kopijas veic skola);
  • liecība ar ierakstu par pārcelšanu attiecīgajā klasē, kurā izglītojamais stāsies;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
  • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.