Konference “Vēro, dalies, audz”

6. jūnijā skolā notika konference “Vēro, dalies, audz”. Tā tika organizēta Erasmus+ projekta ietvaros. Uz konferenci bija aicināti Jūrmalas skolu pedagogi un Izglītības pārvaldes pārstāvji. Starp viesiem bija Pumpuru vidusskolas skolotāja Ausma Bruņeniece, kas konferences ievadā dalījās ar informāciju par Erasmus projektu izstrādi, ko pavisam nesen bija guvusi seminārā Briselē. Turpmākajā konferences gaitā projektā iesaistītie mūsu skolas pedagogi: Solvita Matiņa, Maija Brusbārde, Gita Strazdiņa, Aija Začesta un Inese Rasa dalījās par projekta īstenošanas laikā gūto  pieredzi un atziņām.