Uzņemšana

Jūrmalas Majoru vidusskola  uzņem izglītojamos 10.klasē mācībām 2024./2025. m.g. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods – 31016011).

Uzņemšana notiek no 2024. gada 2.- 15. jūlijam. 

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, skolā iesniedz:

  • izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu – aizpilda skolā izglītības iestādes izstrādātu veidlapu;
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju uzraksta kopiju, uzrādot oriģinālu (kopēšanu veic skola);
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
  • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jūrmalas Majoru vidusskola 2024./2025. mācību gadā vidusskolas posmā turpinās īstenot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods – 31016011) 11. un 12. klasē.

Nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums par uzņemšanu (aizpilda skolā);
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu (kopijas veic skola);
  • liecība ar ierakstu par pārcelšanu attiecīgajā klasē, kurā izglītojamais stāsies;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
  • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.


Jūrmalas Majoru vidusskola 2024. gada 1. martā uzsāk izglītojamo uzņemšanu 1. klasē ar 2024. gada 1. septembri. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 29. decembra rīkojums Nr. 1-2/23-48 “Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē Jūrmalas domes dibinātajās izglītības iestādēs”.

Ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīkojumu var iepazīties.

Iesniegums par uzņemšanu 1. klasē pieejams ŠEIT .

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

 


Sīkāka informācija par e-adreses izmantošanu šeit.