Skolas padome

2022./2023. mācību gads

PriekšsēdētājaEvija Kukuvasa
Priekšsēdētājas vietnieksIlona Freimane
VecākiIlze Mieze
Rita Karlsone
Dārta Bārbale
Inese Komarova
Diāna Bišofe
Ilona Ekbauma
Rita Meijere
Inese Vītola
Inese Okuņeva
Rita Blūzma
Lelde Liepa
Jolanta Kušnere
Viesturs Kūlnieks
SkolotājiElita Laukalēja
Anita Pāvule
SkolēniAlens Fursa
Rudīte Laima Veikša
Skolas direktoreIlze Ose
Plānotās Skolas padomes sēdes 2023./2024. mācību gadā
12.oktobrī plkst. 18.00
7.decembrī plkst. 18.00
25.janvārī plkst. 18.00
7.martā plkst. 18.00
11.aprīlī plkst. plkst. 18.00
Ierosinājumus, priekšlikumus, jautājumus nosūtīt līdz 10.oktobrim, 5.decembrim, 23.janvārim, 5.martam, 9.aprīlim Skolas padomes priekšsēdētājai Evijai Kukuvasai, e-pasts: evija.kukuvasa@gmail.com