Par skolu

Majoru vidusskolas

Vīzija:

Sadarbība kopīgu mērķu un rezultātu apzināšanā – labvēlīgas vides un augstas mācīšanas un mācīšanās motivācijai.

Misija:

Radošas, motivētas un brīvas personības un sabiedrības veidošana, balstīta demokrātiskas vides un kultūras telpas saglabāšanā, mijiedarbībā, bagātināšanā, piederības stiprināšanā Latvijas zinātnes un kultūras telpai.

Skolas darbības pamatmērķis:

Izglītojamo individuālo spēju attīstīšana, sekmīgi iekļaujoties mūsdienu globālajā pasaulē.