Vecāku dienas

2023./2024. m. g.

  • 19. oktobris, pieteikumu reģistrācija līdz 16. oktobrim plkst. 16.00
  • 23. novembris, pieteikumu reģistrācija līdz 20. novembrim plkst. 16.00
  • 25.janvāris, pieteikumu reģistrācija līdz 22.janvārim plkst 16:00
  • 22. februāris, pieteikumu reģistrācija līdz 19. februārim plkst. 16.00
  • 21. marts, pieteikumu reģistrācija līdz 18. martam plkst. 16.00
  • 18. aprīlis, pieteikumu reģistrācija līdz 15. aprīlim plkst. 16.00
  • Pieteikties pa tālruni 67761666.

Vecāku dienu pieteiktās sarunas ar skolotāju  notiks klātienē