Meža meistarklase

Novembra sākumā Cūkmens atveda mums ziņas un dažādus materiālus no AS “Latvijas valsts meži” (LVM). Mūsu otro klašu skolēni šogad piedalās Meža meistarklasē.

Skolēni šī mācību gada dabaszinību stundās plāno veikt kādu no 3 meistardarbiem.

  • ĀRA meistarstunda – pētīsim kokus skolas pagalmā ar Koku pasi un citiem LVM vides izziņas materiāliem. Aktualizēsim meža tematu arī vizuālās mākslas stundās, jo ikgadējā uzlīmju dizaina konkursa tēma šogad – ar putniem mežā!
  • KOKA meistarstiķis – audzēsim savus kokus no sēkliņām, sekojot Skābekļa instrukcijām.
  • MEŽA meistardiena – dosimies pārgājienā ar Meža izziņas mugursomu.

Vairāk: https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/pamatskolai

Mācieties dabā!