Interešu izglītība

Skola īsteno vairākas interešu izglītības programmas.

Kultūrizglītības jomā:

•Teātris 4.-6. klasēs, 7.-9. klasēs, 10.-12. klasēs,

•Žurnālistika/ skolas avīze MTE 1.-12. klasēs,

•Vokālais ansamblis 3.-12. klasēs,

•Koris 1. klasē, 2.-4. klasēs, 5.-12. klasēs,

•Zīmēšana, gleznošana – Vizuāļi- 2.-11. klasēs,

•Skolas muzejs 6.-12. klasēs,

•Tautiskās dejas pirmsskolā un 1., 2. klasē.

Sporta interešu izglītības jomā:

•Sporta spēles – sporta spēļu pulciņš- 1.-3. klasēs, 4.-6. klasēs, 7.-9. klasēs,

•Dambrete – 1.-6. klasēs.

Citās izglītojošās programmās:

•Angļu valodas apguve sākumskolā 1.-2. klasē,

• Rokdarbi – 1.-4. klasēs.