Skolēnu pašpārvalde

2021./2022. mācību gadā

Nr. p.k.Vārds, uzvārdsKlaseJomu koordinatori
1.Betija Lapsa12.aprezidente
2.Miks Lisovskis
Alens Fursa
11.a
10.b
prezidentes vietnieks, Kultūras un tehniskais koordinators
prezidentes vietnieks, Mediji (informācija) un tehniskais koordinators
3.Alens Loss-Freimanis12.aSporta un veselības koordinators
4.Karīna Ņikiforova12.aSkolas estētiskās vides koordinatore
5.Gabriela Doškina12.aEkoskolas koordinatore
6.Rudīte Veikša
Inese Kļaviņa
10.b
8.b
Ārlietu koordinatores
7.Maija Viktorija Brūvele11.aSekretāre – protokoliste

Tikšanās notiek 1x mēnesī – otrajā mēneša trešdienā plkst.14.20 pašpārvaldes telpā, pārējās trešdienās sanāksmes (pēc nepieciešamības). Vada pašpārvaldes prezidente vai jomu koordinatori.