Skolēnu pašpārvalde

2021./2022. mācību gadā

Nr. p.k.Vārds, uzvārdsKlaseDarba grupa
1.Katrīna Špundzāne12.aprezidente
2.Jūija Gartmane11.bprezid. vietniece
3.Alens Loss-Freimanis11.aSports un veselība, koordinators
4.Ričards Balodis12.aMediji (info)
5.Gabriela Doškina11.aSkolas estētiskā vide, koordinatore
6.Karīna Ņikiforova11.aSkolas estētiskā vide
7.Samanta Berga10.aEkoskola, koordinators
8.Miks Lisovskis10.aBTA pārstāvis, kultūra, koordinators
9.Viktorija Maija Brūvele10.aSekretāre – protokoliste
10.Marsela Kalniņa9.aSkolas estētiskā vide
11.Evelīna Zīle9.aSkolas estētiskā vide
12.Paula Zeibote9.aEkoskola
13.Sabina Beļajeva10.bKultūra
14.Veronika Žuželo10.bMediji (info)
15.Edvards Kristiāns Vēveris6.bSports un veselība
16.Alens Fursa9.bSports un veselība
17.Aleksejs Dančuks9.bMediji (info)
18.Jurģis Leo Liepiņš9.bEkoskola
19.Kristers Svoks5.bKultūra
20.Linda Bute6.aEkoskola
21.Betija Lapsa11.aKultūra
22.Aleksis Okuņevs6.aEkoskola

Tikšanās notiek 1x mēnesī – otrajā mēneša trešdienā plkst.14.20 pašpārvaldes telpā, pārējās trešdienās sanāksmes (pēc nepieciešamības). Vada pašpārvaldes prezidente vai grupu koordinatori.