Izglītības programmas

Skola realizē

  • pamatizglītības programmu (21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011)
  • pirmsskolas izglītības programmu (01011111)
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
  • pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programmu (23011112) 2019./2020. m. g. 8., 9. klasē, 2020./2021. m. g. 9. klasē;
  • pamatizglītības otrā posma mazākumtautību izglītības programmu (23011122) 2019./2020. m. g. 8., 9. klasē, 2020./2021. m. g. 9. klasē;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011013);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (31011023)

Mācību plāns izglītojamajiem, kuri vidējo izglītību uzsāks apgūt 2021./2022.m.g.

Majoru vidusskolas mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plāns (1., 4., 7. klasei 2020./2021. m. g.)

Majoru vidusskolas mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plāns izglītojamajiem, kuri vidējo izglītību uzsāk 2020./2021.m.g.