Izglītības programmas

Skola realizē

  • Pamatizglītības programmu (31011011)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011)
  • Pirmsskolas izglītības programmu (01011111)
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)