Konsultāciju laiki

Konsultācijas
(individuālās nodarbības)

2020./2021.
mācību gadā

Skolotāja
uzvārds, v.

Nedēļas
diena

Laiks

Kabinets

Andžāne I.

Ceturtdiena

13.00-15.00

303.

Brusbārde M.

Trešdiena

13.50-15.50

310.

Bruzgule I.

Pirmdiena

14.40-16.40

225.

Martina I.

Pirmdiena

14.00-14.30

114.

 

Otrdiena

8.00 – 8.35

137.

Fišere S.

Ceturtdiena

8.00. – 8.40

Balode I.

Otrdiena

13.10 – 13.40

114.

Freiberga I.

Piektdiena

14.00-14.40

306.

Siliņš G.

Ceturtdiena

14.40-14.50

213.

Mikāle A.

Ceturtdiena

14.00-14.40

222.

Jakovļeva I.

Piektdiena

14.00-15.30

105.

 

Keisele B.

Ceturtdiena

13.00-14.00

309.

 

Piektdiena

14.00-15.00

Liepa M.

Otrdiena

13.10-13.50

302.

Lekse L.

Pirmdiena

13.30-15.00

301.

Otrdiena

13.00-13.30

Laukalēja E.

Ceturtdiena

13.00-15.00

136.

Lāčgalve S.

Ceturtdiena

13.45-15.00

312.

Matiņa S.

Trešdiena

13.10-14.50

138.

Volkova S.

Pirmdiena

14.40-16.40

313.

Ose I.

Ceturtdiena

14.00-15.00

219.

Davidone K.

Otrdiena

14.30-15.10

307.

Pāvule A.

Otrdiena

15.50-16.30

304.

Rasa I.

Trešdiena

14.35-15.05

307.

Reinkaite V.

Otrdiena

13.00-13.40

225.

Parša D.

Pirmdiena

13.00-13.40

115.

Piektdiena

13.00-13.30

Repša I.

Pirmdiena

8.00 – 8.40

139.

Ceturtdiena

14.35-15.05

139.

Strazdiņa G.

Ceturtdiena

13.45-14.15

104.

Vilne Z.

Trešdiena

12.30-13.00

222.

Zipovs A.

Ceturtdiena

14.40-15.20

019.

Začesta A.

Trešdiena

14.00-14.30

115.

Šelvahs R.

Pirmdiena

10.10- 10.20

019.

Tillere L.

Otrdiena

11.45-13.15

135.

Ķezbere V.

Piektdiena

14.00-14.40

139.

Cīrule M.

Otrdiena

8.00-8.40

136.

Pļavinskis J.

Trešdiena

14.40-15.20

219.

Dolģe-Vārpsaliete E.

Trešdiena

14.35-16.05

113.

Šelvahs R.

Pirmdiena

9.20-9.30

011.

Gaugere K.

Pirmdiena

14.00-15.20

304.