Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums
ESF Projekta 8.3.2 .1./16/I/002 2019.gada 16.augusta rīkojumam
Nr.25.1.-04/37

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Angļu valoda

10. – 12.

29.10.

06.12.–I kārta
07.02.–II kārta

Bioloģija

9. – 12.

28.11.

22.–24.01.

Ekonomika

10. – 12.

29.01.

10.03.

Filozofija

11. – 12.

08.01.

11.02.

Fizika

9. – 12.

17.01.

31.03–01.04.

Franču valoda

5. – 12.

04.12.

08.02.

Ģeogrāfija

10. – 12.

13.02.

15.–16.04.

Informātika (programmēšana)

8. – 12.

14.01.

26.–28.02.

Krievu valoda (svešvaloda)

9. – 12.

26.11.

04.03.

Ķīmija

9. – 12.

04.02.

07.–09.04.

Latviešu valoda un literatūra

8. – 9.

13.01.

27.03.

Latviešu valoda un literatūra

11. – 12.

27.01.

06.03.

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu)

7. – 8.

18.10.

21.11.–I kārta
09.01.–II kārta

Matemātika

9. – 12.

31.01.

12.–13.03.

Vācu valoda

10. – 12.

14.11.

11.01.–I kārta
21.02.–II kārta

Vēsture

9.

13.12.

19.02.

Vēsture

10. – 12.

13.12.

18.02.