Uzņemšana 1.klasē

Majoru vidusskola

2021.gada 1.martā uzsāk

izglītojamo uzņemšanu 1.klasē ar 2021.gada 1.septembri

Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 20.janvāra rīkojums Nr. 1.1-14/21-5 “Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu var iepazīties ŠEIT

Informācija par uzņemšanu 1.klasē pieejama arī Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā https://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumi/uznemsana_izglitibas_iestades_1__klase.

Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē pieejams ŠEIT

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

Majoru vidusskola pieņem vecāku iesniegumus klātienē vai attālināti par izglītojamo uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas grupā 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai ar 2021.gada 1.septembri.

Elektroniski parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai skolas e-adresi. Iesniegumu skolai var nosūtīt arī, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības grupā pieejams ŠEIT

Mācību procesa norise 2.pusgadā

Pēc Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 13.punkta  pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti.

5.13.7. punktā noteikts:

– 1.–4. klases izglītojamiem ziemas brīvdienas 2020./2021. mācību gadā ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī,

– 5. un 6. klases izglītojamiem ziemas brīvdienas 2020./2021.mācību gadā ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 11. janvārī,

– 7. un 12. klases izglītojamiem ziemas brīvdienas 2020./2021.mācību gadā ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 4. janvārī.

– Pirmsskolas izglītības programmas apguve notiek klātienē.

– Interešu izglītības programmu apguve notiek attālināti.