Sporta un veselības nedēļa “Mēs – olimpieši!” 15. – 21.05.2021.

Rīt, 21.05. plkst. 10.00 Latvijas izglītības iestādēs notiks vienotā rīta rosme. Mūsu skola pievienojas šim pasākumam.

“Olimpiskās dienas 2021” norise notiks gan klātienē, gan attālināti.

– Klātienē piedalīsies pirmsskolas grupa un 2. klases.

– Attālināti kopā organizēsim tiešsaistes pieslēgšanos.

Lai to nodrošinātu, lūgums visiem skolēniem un skolotājiem ieslēgt datorus un pievienoties virtuālajai skolai pl.10.00 rīta rosmes tiešsaitei, pēc tam būs  viktorīna (kahoot spēle) par olimpiskajām spēlēm. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta dienasgrāmatā!

Aicinām piedalīties ģimeniskās aktivitātēs un Olimpiskajā dienā 2021!

Lai sagatavotos, noskaties Olimpiskās rīta rosmes 2021 vingrojumu kompleksu jau tagad:

https://www.youtube.com/watch?v=g26TWrrUyo0  pirmsskolas un sākumskolas skolēniem

https://www.youtube.com/watch?v=CiQjIr_wpFQ  pamatskolas un vidusskolas skolēniem

Lai sportiska mums visiem nākamā Olimpiskā nedēļa!

Par sporta un veselības nedēļas aktivitātēm lasīt šeit

“eTwinning Skola”

Esam gandarīti par Eiropas Komisijas piešķirto “eTwinning” Skolas statusu uz diviem gadiem. Mēs veiksmīgi esam izpildījuši ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes “eTwinning”organizētās iniciatīvas “eTwinning Skola” kritērijus!👍

Lai darbs turpinās!😊

Dokumentu par “eTwinning Skola” statusa piešķiršanu Majoru vidusskolailasīt šeit

Uzņemšana un mācību plāns vidusskolai 2021./2022.m.g.

Majoru vidusskola 2021.gada jūnijā uzsāk izglītojamo uzņemšanu 10. klasē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods – 31016011) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā (izglītības programmas kods – 31016013).

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, skolā iesniedz:

 • izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu – aizpilda skolā izglītības iestādes izstrādātu veidlapu;
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju uzraksta kopiju, uzrādot oriģinālu (kopēšanu veic skola);
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
 • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Majoru vidusskola 2021./2022.mācību gadā vidusskolas posmā turpinās īstenot:

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods – 31016011) 11.klasē;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods – 31011011) 12.klasē;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmu (izglītības programmas kods – 31011013) 12.klasē;

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums par uzņemšanu (aizpilda skolā);
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu (kopijas veic skola);
 • liecība ar ierakstu par pārcelšanu attiecīgajā klasē, kurā izglītojamais stāsies;
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
 • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

Ar mācību plānu izglītojamajiem, kuri vidējo izglītību uzsāks apgūt 2021./2022.m.g. var iepazīties šeit