Skolas padome

2020./2021. mācību gads

Priekšsēdētāja                             Aija Lūse

Priekšsēdētājas vietniece          Kaspars Vēveris

Vecāki                                            Ilze Mieze

                                                         Lelde Liepa

                                                         Ilona Freimane

                                                         Ilona Ceicāne

                                                         Laima Zandarta

                                                         Imandra Galandere-Zīle

                                                         Inese Komarova

                                                         Inga Kļaviņa

                                                         Anastasija Golubeva

Skolotāji                                        Ineta Jakovļeva

                                                         Maija Brusbārde

Skolēni                                           Roberts Krūmiņš

                                                         Katrīna Špundzāne

Skolas direktore                          Ilze Ose

Plānotās Skolas padomes sēdes 2020./2021. mācību gadā 1. semestrī:

  • 1. oktobris   plkst. 18.00   105. kab.
  • 4. novembris   plkst. 18.00   105. kab.