Skolas padome

2021./2022. mācību gads

PriekšsēdētājaAija Lūse
Priekšsēdētājas vietnieksIlona Freimane
VecākiIlze Mieze
Kaspars Vēveris
Sannija Klīve
Laima Zandarta
Inese Komarova
Inga Kļaviņa
Anastasija Golubeva
SkolotājiIneta Jakovļeva
Maija Brusbārde
SkolēniJūlija Gartmane
Katrīna Špundzāne
Skolas direktoreIlze Ose
Plānotās Skolas padomes sēdes 2021./2022. mācību gadā 1. semestrī:
23.septembrī plkst. 18.00 105. kab.
28.oktobris un 2.decembris.
Ierosinājumus, priekšlikumus, jautājumus nosūtīt līdz 25.oktobrim vai 29.novembrim Skolas padomes priekšsēdētājai Aijai Lūsei, e-pasts: aija.luse@gmail.com