Skolas padome

2018./2019. mācību gads

Priekšsēdētāja                              Aija Lūse

Priekšsēdētājas vietniece           Evita Ostrovska

Vecāki                                             Ilze Mieze

Baiba Šalkovska

Lelde Liepa

Ingrīda Dzelzkalēja

Līga Beļicka

Ilona Freimane

Roberts Līnis

Laima Zandarta

Imanda Galandere-Zīle

Anda Auziņa

Skolotāji                                         Ineta Jakovļeva

Maija Brusbārde

Skolēni                                            Paula Terehova

Patrīcija Krūmiņa

Skolas direktore                           Ilze Ose