Skolas padome

2019./2020. mācību gads

Priekššēdētāja Aija Lūse (3. kl.)
Priekšsēdētājas vietniece Evita Ostrovska (9.b kl.)
Vecāki Ilze Mieze (6.a kl.)
Lelde Liepa (7.b kl.)
Ingrīda Dzelzkalēja (4.b kl.)
Ilona Freimane (1.a un 9.a kl.)
Roberts Līnis (12.a kl.)
Laima Zandarta (2.a kl.)
Imandra Galandere-Zīle (5.a, 7.a un 11.a kl.)
Anda Auziņa (6.b kl.)
Konstantīns Tauris (2.b kl.)
Inita Šmite (5.b kl.)
Inga Kļaviņa (10.a kl.)
Skolotāji Ineta Jakovļeva
Maija Brusbārde
Skolēni Paula Terehova (12.a kl.)
Katrīna Špundzāne (10.a kl.)
Skolas direktore Ilze Ose

Plānotās Skolas padomes sēdes 2019./2020. mācību gadā

2019. gada 3. oktobris plkst. 18.00;

2019. gada 7. novembris plkst. 18.00;

2019. gada 5. decembris plkst. 18.00;

2020. gada 9. janvāris plkst. 18.00;

2020. gada 6. februāris plkst. 18.00;

2020. gada 5. marts plkst. 18.00;

2020. gada 2. aprīlis plkst. 18.00;

2020. gada 14. maijs plkst. 18.00.