Skolas padome

2021./2022. mācību gads

PriekšsēdētājaAija Lūse
Priekšsēdētājas vietnieksIlona Freimane
VecākiIlze Mieze
Kaspars Vēveris
Sannija Klīve
Laima Zandarta
Inese Komarova
Inga Kļaviņa
Anastasija Golubeva
SkolotājiIneta Jakovļeva
Maija Brusbārde
SkolēniJūlija Gartmane
Katrīna Špundzāne
Skolas direktoreIlze Ose
Plānotās Skolas padomes sēdes 2021./2022. mācību gadā 2. semestrī:
24.februārī plkst. 18.00 Zoom
24.martā plkst.18.00
28.aprīlī un 26.maijā
Ierosinājumus, priekšlikumus, jautājumus nosūtīt līdz 22.martam, 26.aprīlim vai 24.maijam Skolas padomes priekšsēdētājai Aijai Lūsei, e-pasts: aija.luse@gmail.com