Skolas padome

2020./2021. mācību gads

Priekšsēdētāja                            Aija Lūse

Priekšsēdētājas vietnieks         Kaspars Vēveris

Vecāki                                           Ilze Mieze

                                                       Lelde Liepa

                                                       Ilona Freimane

                                                       Ilona Ceicāne

                                                       Laima Zandarta

                                                       Imandra Galandere-Zīle

                                                       Inese Komarova

                                                       Inga Kļaviņa

                                                       Anastasija Golubeva

Skolotāji                                       Ineta Jakovļeva

                                                       Maija Brusbārde

Skolēni                                         Roberts Krūmiņš

                                                      Katrīna Špundzāne

Skolas direktore                        Ilze Ose

Plānotās Skolas padomes sēdes 2020./2021. mācību gadā 1. semestrī:

  • 1. oktobris   plkst. 18.00   105. kab.
  • 4. novembris   plkst. 18.00   105. kab.