Skolas padome

2022./2023. mācību gads

PriekšsēdētājaEvija Kukuvasa
Priekšsēdētājas vietnieksSannija Klīve
VecākiIlze Mieze
Ilona Freimane
Dārta Bārbale
Inese Komarova
Egita Lapsa
Diāna Bišofe
Vītola Inese
Inese Okuņeva
Lūse Aija
SkolotājiElita Laukalēja
Anita Pāvule
SkolēniBetija Lapsa
Gabriela Doškina
Skolas direktoreIlze Ose
Plānotās Skolas padomes sēdes 2022./2023. mācību gadā
24.novembrī plkst. 18.00
26.janvārī plkst.18.00
23.martā plkst. 18.00
27.aprīlī plkst.18.00
Ierosinājumus, priekšlikumus, jautājumus nosūtīt līdz 22.novembrim, 24.janvārim, 21.martam, 25.aprīlim Skolas padomes priekšsēdētājai Evijai Kukuvasai, e-pasts: evija.kukuvasa@gmail.com