Rezultāti

Lepojamies
ar mūsu skolas izglītojamo sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs!!!

Jūrmalas pilsētas Vēstures valsts 25. olimpiādē 3. vieta (9. klases pārstāvis), skolotāja I. Martina.

Jūrmalas pilsētas Filozofijas valsts 5. olimpiādē 1. un 2. vieta (12. klases pārstāvji), skolotāja A. Pāvule.

Jūrmalas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 1. un 3. vieta (9. klases pārstāvji), skolotāja A. Začesta.

Bioloģijas valsts 41. olimpiādē 1. vieta un atzinība (9. un 11. klašu pārstāvji), skolotāja M. Gurdiša.

Jūrmalas sākumskolu 2. klašu kombinētā satura darba olimpiādē 2. vieta, skolotāja E. Laukalēja.

Fizikas 2. posma olimpiādē 1. vieta un 3. vieta (9. un 10. klašu pārstāvji), skolotāja S. Bruzgule

Jūrmalas sākumskolu 3. klašu kombinētā satura darba olimpiādē 3. vieta, skolotāja I. Jakovļeva.

Jūrmalas sākumskolu 4. klašu matemātikas olimpiādē atzinība, skolotāja B. Reinfelde.

Jūrmalas pilsētas matemātikas 5.–8. klašu olimpiādē 1. vieta un 3. vieta (5. klases un 7. klases pārstāvjiem), skolotājas E. Laukalēja un M. Brusbārde.