Skolotāji

1. Ināra Andžāne Latviešu valoda un literatūra, 7.a klase
2. Iveta Balode Sākumskolas skolotāja, Latviešu valoda un literatūra, 2.b klase
3. Elīna Bojarkina Teātra vadītāja
4. Ruta Briede Sociālais pedagogs
5. Maija Brusbārde Matemātika, 9.b klase
6. Sandra Bruzgule Matemātika un fizika, 11. klase
7. Kristīne Cimdiņa Bibliotekāre
8. Māra Cīrule Sākumskolas skolotāja, 1.b klase
9. Ketija Davidone Mūzika
10. Evita Doļģe-Vārpsaliete Vēsture, sociālās zinības
11. Sanita Fišere Sākumskolas skolotāja, 2.a klase
12. Inga Freiberga Vizuālā māksla, kulturoloģija, 12. klase
13. Sandra Gaide Psihologs
14. Mārīte Gurdiša Bioloģija un ģeogrāfija, 10. klase
15. Ineta Jakovļeva Sākumskolas skolotāja, mājturība un tehnoloģijas, psiholoģija, 4.b klase
16. Baiba Keisele Latviešu valoda un literatūra, 6.a klase
17. Vija Ķezbere Krievu valoda, latviešu valoda un literatūra
18. Elita Laukalēja Sākumskolas skolotāja, 3. klase
19. Solvita Lāčgalve Ģeogrāfija un ekonomika, 8.a klase
20. Liene Lekse Angļu valoda, 5.a klase
21. Diāna Līdeka Pirmsskolas skolotāja
22. Ināra Martina Vēsture un angļu valoda, 6.b klase
23. Solvita Matiņa Sākumskolas skolotāja, 1.a klase
24. Arta Mikāle Bioloģija
25. Ilze Ose Direktore, matemātika
26. Dace Parša Matemātika, 5.b klase
27. Anita Pāvule Vēsture un filozofija
28. Irina Pjankova Krievu valoda
29. Inese Rasa Mūzika, 8.b klase
30. Ināra Repša Sākumskolas skolotāja, mājturība un tehnoloģijas
31. Gundars Siliņš Sports, 7.b klase
32. Beata Soldāne Logopēds
33. Gita Strazdiņa Direktora vietniece, angļu valoda
34. Gaļina Surgela Pirmsskolas skolotāja
35. Mārtiņš Svīķis Informātika
36. Rūdolfs Šelvahs Mājturība un tehnoloģijas
37. Lita Tillere Sākumskolas skolotāja, 4.a klase
38. Māra Upmace Koncertmeistare
39. Ruta Valdmane Sākumskolas skolotāja
40. Zane Vilne Sports un sociālās zinības, 9.a klase
41. Svetlana Volkova Krievu valoda
42. Aija Začesta Direktora vietniece, latviešu valoda un literatūra
43. Arnis Zipovs Mājturība un tehnoloģijas
44. Agnija Ruzule-Jaudzeme Matemātika
45. Jānis Pļavinskis Ķīmija
46. Vēsma Reinkaite Fizika