Kārtība, kādā skola informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,