Majoru vidusskolas galvenais mērķis 2019./2020. m. g.

Nodrošināt mācību priekšmetu apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām, palielinot to skolēnu skaitu, kuri mācību vielu apgūst optimālā un augstā līmenī.