Kontakti

Adrese
Rīgas iela 3
Jūrmala
LV-2015

Tālrunis
+371 67761666 direktore, lietvede
+371 67761649 direktora vietnieki izglītības jomā
+371 67763046 direktora vietniece saimniecības darbā
+371 67763016 sociālais pedagogs, izglītbas psihologs
+371 67761730 bibliotēka

E-pasts