Kontakti

Pieņemšanas laiki

 • Skolas direktore Ilze Ose
  Pirmdiena no 15.00 – 17.00 (iepriekš pieteikties pa telefonu 67761666)
 • Direktora vietniece mācību jomā Aija Začesta
  Ceturtdiena no 15.00 – 17.00 (iepriekš pieteikties pa telefonu 67761649)
 • Direktora vietniece audzināšanas jomā Iveta Balode
  Piektdiena no 15.00 – 17.00 (iepriekš pieteikties pa telefonu 64295088)
 • Direktora vietniece saimniecības darbā Guna Krivuška
  Trešdiena no 14.00 – 16.00 (iepriekš pieteikties pa telefonu 67763046)
 • Izglītības psihologs Saila Cāzere-Pakalna
  Piektdien no 9.00 – 16.00 (iepriekš pieteikties pa telefonu 67763016)
 • Sociālais pedagogs Ruta Briede
  Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 – 15.30 (iepriekš pieteikties pa telefonu 67763016)
 • Sociālais pedagogs Inga Mulareka
  Pirmdien, trešdien, ceturtdien no 15.00 – 15.30, 17.30-19.30 (iepriekš pieteikties pa telefonu 64295088)
 • Lietvedība
  Katru darba dienu no 8.30 – 17.00 (vēlams iepriekš pieteikties pa telefonu 67761666)
 • Grāmatvedība
  Trešdien no 14.00 – 16.00 (iepriekš pieteikties pa telefonu 67761671)