Vecāku dienas

 • 10. oktobrī, pieteikumu reģistrācija līdz 8 .oktobrim plkst. 16.00
 • 21. novembrī, pieteikumu reģistrācija līdz 19. novembrim plkst. 16.00
 • 16. janvārī, pieteikumu reģistrācija līdz 14. janvārim plkst. 16.00
 • 20. februārī, pieteikumu reģistrācija līdz 18. februārim plkst. 16.00
 • 26. martā, pieteikumu reģistrācija līdz 24. martam plkst. 16.00
 • 16. aprīlī, pieteikumu reģistrācija līdz 14. aprīlim plkst. 16.00

Pieteikties iespējams pa tālruni 67761666

Grāmatu ķēde

Šodien izveidojām “Grāmatu ķēdi”, kuras mērķis bija pārvietot no pagrabstāva uz bibliotēku grāmatas, kas skolā iegūtas no vakara vidusskolas. Šīsdienas pasākumā piedalījās 7.-11. klases. Īpaši čakli bija 10. klases skolēni. Sākumskolas klases individuāli sadarbosies ar skolas bibliotekāri, lai palīdzētu nogādāt atlikušās grāmatas bibliotēkas plauktos. Paldies visiem “Grāmatu ķēdes” dalībniekiem par darbu!

Uzņemšana vidusskolā

No 2019. gada 15. augusta uz jauno 2019./2020. mācību gadu uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā dienas un neklātienes klasēs. Neklātienes klasēs latviešu un mazākumtautību programmās.

Pamatizglītības 2. posma vakara programmā un pamatizglītības 2. posma vakara mazākumtautību programmā uz 8. un 9. klasi.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts, stājoties 10. klasē;
 • Liecība, kas apliecina uzņemšanu noteiktā klasē, stājoties 8., 9., 11. vai 12. klasē.
 • Medicīnas dokumenti;
 • Personu apliecinošs dokuments – pase vai ID (pilngadīgam izglītojamajam vai vecākiem, ja bērns nepilngadīgs vai
 • personu apliecinošs dokuments (bērnam – vēlams dzimšanas apliecība)

Dokumentus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30, Rīgas ielā 3, Jūrmalā. Telefons  677 61666

Konference “Vēro, dalies, audz”

6. jūnijā skolā notika konference “Vēro, dalies, audz”. Tā tika organizēta Erasmus+ projekta ietvaros. Uz konferenci bija aicināti Jūrmalas skolu pedagogi un Izglītības pārvaldes pārstāvji. Starp viesiem bija Pumpuru vidusskolas skolotāja Ausma Bruņeniece, kas konferences ievadā dalījās ar informāciju par Erasmus projektu izstrādi, ko pavisam nesen bija guvusi seminārā Briselē. Turpmākajā konferences gaitā projektā iesaistītie mūsu skolas pedagogi: Solvita Matiņa, Maija Brusbārde, Gita Strazdiņa, Aija Začesta un Inese Rasa dalījās par projekta īstenošanas laikā gūto  pieredzi un atziņām.