Latvijas skolas soma

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. (avots: Latvijai 100 )

Latvijas skolas somas pasākumu kopsavilkums par 2020./2021.m.g.

Latvijas skolas somas pasākumu kopsavilkums par 2018./2019. un 2019./2020.m.g.

Ieskats 2018./2019., 2019./2020.m.g. Latvijas skolas somas pasākumos:

1.b klases prezentācija

10. klases prezentācija

8.b klase

6.a klases prezentācija

4.b klases prezentācija

1.a klases prezentācija

3.a klases prezentācija

8.a klases prezentācija

2. klase