Uzņemšana

Majoru vidusskola

2021.gada 1.martā uzsāk

izglītojamo uzņemšanu 1.klasē ar 2021.gada 1.septembri.

Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 20.janvāra rīkojums Nr. 1.1-14/21-5 “Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.

Jūrmalas pilsētas domes rīkojums par uzņemšanu.

Informācija par uzņemšanu 1. klasē pieejama arī Jūrmalas pilsētas mājaslapā.

Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

Majoru vidusskola pieņem vecāku iesniegumus klātienē vai attālināti par izglītojamo uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas grupā 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai ar 2021.gada 1.septembri.

Elektroniski parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai skolas e-adresi. Iesniegumu skolai var nosūtīt arī, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas grupā

Ja personai, kura aizpilda iesniegumu, nav elektroniskā paraksta, iesniegumu var nosūtīt portālā www.latvija.lv.

Sīkāka informācija par e-adreses izmantošanu šeit.