Uzņemšana

Majoru vidusskola

2022. gada 1. martā uzsāk

  • izglītojamo uzņemšanu 1. klasē ar 2022. gada 1. septembri.

Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 20. janvāra rīkojums Nr. 1.1-14/22/20 “Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē Jūrmalas domes dibinātajās izglītības iestādēs”.

Ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīkojumu var iepazīties ŠEIT.

Iesniegums par uzņemšanu 1. klasē pieejams ŠEIT.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

  • Majoru vidusskola pieņem vecāku iesniegumus par izglītojamo uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas grupā 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai ar 2022. gada 1. septembri. Izglītojamo iespējams pieteikt arī elektroniski. Elektroniski parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai skolas e-adresi.

Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmas grupā pieejams ŠEIT.

Sīkāka informācija par e-adreses izmantošanu šeit.