Uzņemšana

No 2019. gada 15. augusta uz jauno 2019./2020. mācību gadu uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā dienas un neklātienes klasēs. Neklātienes klasēs latviešu un mazākumtautību programmās.

Pamatizglītības 2. posma vakara programmā un pamatizglītības 2. posma vakara mazākumtautību programmā uz 8. un 9. klasi.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts, stājoties 10. klasē;
  • Liecība, kas apliecina uzņemšanu noteiktā klasē, stājoties 8., 9., 11. vai 12. klasē.
  • Medicīnas dokumenti;
  • Personu apliecinošs dokuments – pase vai ID (pilngadīgam izglītojamajam vai vecākiem, ja bērns nepilngadīgs vai
  • personu apliecinošs dokuments (bērnam – vēlams dzimšanas apliecība)

Dokumentus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30, Rīgas ielā 3, Jūrmalā. Telefons  677 61666

Uzņemšana vidusskolā

Vai esi jau izlēmis, kur iegūsi vidējo izglītību? – Nē? Nāc pie mums!

Majoru vidusskola piedāvā  apgūt vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot no 10. klases.

Ja esi ieinteresēts aktīvā skolas dzīvē, aicināsim Tevi līdzdarboties skolēnu pašpārvaldē.

Esi aktīvs sportists? – atbalstīsim Tavu līdzdalību dažādās sportiskās aktivitātēs skolā un ārpus skolas.

Jūti sevī skatuves mākslinieku? – varēsi darboties skolas teātrī, dziedāt skolas korī vai ansamblī…

Tāpēc Majoru vidusskola aicina un uzņem audzēkņus 10. klasē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00, sākot AR 17. jūniju.

Nepieciešamie dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību
  •  sekmju izraksts
  •  medicīnas dokumenti
  •  personu apliecinošs dokuments (bērnam – vēlams dzimšanas apliecība)
  •  personu apliecinošs dokuments (vecākiem – ID vai PASE)

Iesniegums jāraksta kādam no vecākiem, tādēļ nāc kopā ar mammu vai tēti!

Skolas adrese: Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015

Telefons 67761666

Uznemsana-rikojums

iesniegums-2019-uznemsanai