Aicinām pieteikt skolēna apliecības

Aicinām vecākus pieteikt skolēna apliecības skolēniem, kas uzsāks skolas gaitas Jūrmalā, kā arī tiem, kuri maina mācību iestādi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ietvaros vai kuriem nav derīgas skolēna apliecības.

 Viedkarte “Skolēna apliecība” pilda skolēnu apliecības funkcijas gan braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā un tiek lietota kā piekļuves atslēga izglītības iestādēs, kurās uzstādīta piekļuves kontroles sistēma, gan arī sniedz dažādas priekšrocības, izmantojot uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus vai iegādājoties preces.

Visērtāk – elektroniski

Lai neveidotu rindas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centros, viedkarti “Skolēna apliecība” vecāki vai aizbildņi aicināti pieteikt elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā karte.jurmala.lv. Portālā karte.jurmala.lv var autorizēties, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv piedāvātās autorizēšanās iespējas. Portālā vecāki vai aizbildņi var aizpildīt pieteikumu, kā arī pievienot fotogrāfiju un dokumentus, kas nepieciešami skolēna apliecības pirmreizējai vai atkārtotai saņemšanai. Vēršam uzmanību, ka dokumenta izgatavošanai iesniegtajai fotogrāfijai jābūt formālai, lietišķai; aicinām rūpīgi iepazīties ar pieteikuma veidlapā norādītajām prasībām! Ja skolēna apliecības saņemšanai tiks izvēlēts portāls karte.jurmala.lv un pieteikums būs iesniegts līdz 25.  augustam, skolēna apliecību varēs saņemt līdz jaunā mācību gada sākumam. Vecāks vai aizbildnis to varēs izņemt savā pieteikumā norādītajā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centrā.

 Klātienē – kopā ar skolēnu

Viedkarti “Skolēna apliecība” var arī saņemt vecāki vai aizbildņi, kopā ar skolēnu ierodoties kādā no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centriem, līdzi ņemot savu un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Apmeklētāju apkalpošanas centra speciālists pārbaudīs datus, noskaidros piederību izglītības iestādei, nofotografēs skolēnu un uz vietas tiks izgatavota apliecība. Viedkartes “Skolēna apliecība” pirmreizēja izsniegšana ir bez maksas. Apmeklētāju apkalpošanas centru adreses: Centrālajā administrācijā Majoros, Jomas ielā 1/5; Kauguros, Raiņa ielā 110; Ķemeros, Tukuma ielā 20. Darba laiks: pirmdienās – plkst. 8.30–13.00 un 13.30–18.00; otrdienās–ceturtdienās – plkst. 8.30–13.00 un 13.30–17.00; piektdienās – plkst. 8.30–13.00 un 13.30–16.00.

 TŪRISMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Avots:

Jūrmalas Avīze

 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izdevums

 E-pasts: prese@jurmala.lv

 Atbildīgais par izdevumu: Sabiedrisko attiecību nodaļa

 Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

2023. gada 18. augusts, Nr. 8/ 210

Uzņemšana vidusskolā

Jūrmalas Majoru vidusskola 2023. gada jūnijā uzsāk izglītojamo uzņemšanu 10. klasē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods – 31016011).

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, skolā iesniedz:

  • izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu – aizpilda skolā izglītības iestādes izstrādātu veidlapu;
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju uzraksta kopiju, uzrādot oriģinālu (kopēšanu veic skola);
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
  • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jūrmalas Majoru vidusskola 2023./2024. mācību gadā vidusskolas posmā turpinās īstenot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods – 31016011) 11. un 12. klasē.

Nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums par uzņemšanu (aizpilda skolā);
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu (kopijas veic skola);
  • liecība ar ierakstu par pārcelšanu attiecīgajā klasē, kurā izglītojamais stāsies;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
  • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedzot dokumentus, uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Vecāki uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: majoruvsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67761666.

Informācija par skolēnu apliecību saņemšanu

1. klašu un no jauna uzņemto skolēnu vecāki skolēnu apliecības var pieteikt elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā https://karte.jurmala.lv/.

Portālā https://karte.jurmala.lv iespējams autorizēties, izmantojot portāla “Latvija.lv” piedāvātās autorizēšanās iespējas. Piesakoties kartei portālā, iedzīvotājiem ir sniegta iespēja ērtā veidā aizpildīt pieteikumu, kā arī pievienot fotogrāfiju un dokumentus (piemēram, izziņu no izglītības iestādes), kas nepieciešami Jūrmalas iedzīvotāja kartes pirmreizējai vai atkārtotai saņemšanai.

Skolēnu apliecības var saņemt arī klātienē Apmeklētāju apkalpošanas centros:

Vasaras brīvlaiks Jūrmalas Majoru vidusskolā iesākās ar izglītojošs projektu jauniešiem “I.am.I – eju tālāk”

Vasaras brīvlaiks Jūrmalas Majoru vidusskolā iesākās ar iztēli, dzīves redzējuma un sevis apzināšanos rosinošu projektu “I.am.I – eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” piedaloties atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds. Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stiprināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai   novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, pārliecību par saviem talantiem.

Jaunieši, sniedzot atgriezenisko saiti, atzina, ka tēmu apgūšana ar dažādu praktisku aktivitāšu palīdzību ir bijusi interesanta un vieglāk apgūstama. Lai gan daļa no tēmām vairāk interesēja pamatskolas vecākā posma skolēnus, arī 6. klases skolēni aktīvi iesaistījās gan ķermeņa valodas izzināšanā, gan nākotnes profesijas izvēlē. Īpaša pateicība labo darbu dienā skolēnu aktivitātei, palīdzot senioriem pansionātā izrādot labas zaļumu stādīšanas prasmes. Šajā dienā tika īpaši sekmēta līdzatbildības un empātijas sajūtu attīstīšana kā sociālās integrācijas mijiedarbības instruments: labdarība, ziedošana un dāsnums, cita veida brīvā laika nodarbes jeb ladarība kā jauniešu brīvprātīgs darbs iepriekš izvēlētā vietā.

Izsakām lielu pateicību skolai, īpaši skolotājai Ingai Mularekai par atbalstu, aktīvu iesaistīšanos un vietējo nodarbību (labo darbu dienas un izzinošo aktivitāšu) plānošanu. Tāpat paldies skolēniem, kuri neskatoties uz vasaras brīvlaiku, spēja saorganizēties un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, attīstīt savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas. Tāpat priecājamies par iespēju sadarboties lietišķās etiķetes jautājumos gan projekta ietvaros, gan cerams arī pēc projekta noslēguma.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” (PuMPuRS).

Informāciju sagatavoja biedrība ” IN-LAAT”.

Informācija par rīcību krīzes gadījumā

Iepazīstieties par rīcību katastrofu, pandēmiju vai karadarbības gadījumos:

Iepazīsimies – esmu eksperts Mieriņš!

Izlasi un dalies ar bukletu “72 stundas”! Bukletā iekļautā informācija izdrukāta un izvietota otrā stāva vestibilā, kur ar to var iepazīties ikviens skolēns, skolotājs un skolas darbinieks:

Pusaudžu resursu centra materiāls vecākiem: “Kā runāt par karu ar bērniem un pusaudžiem?”